logotype

Nowi seniorzy Papieskiego Kolegium Polskiego

We wtorkowy wieczór 7 listopada wspólnota kolegiacka świętowała rozpoczęcie działalności nowego przedstawicielstwa Kolegium, w dniu tym oficjalnie przestali pełnić swoje urzędy dotychczasowi seniorzy, ks. Jarosław Rzymski i ks. Dominik Ostrowski, przekazując swoje zadania nowym, którymi zostali wybrani ks. Wojciech Wójtowicz - senior (na zdj. w środku) oraz ks. Michał Szawan - wicesenior (na zdj. po lewej).

Nowi seniorzy przedstawili wspólnocie kolegiackiej skład zespołu osób odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie spraw wewnętrznych Kolegium. W ten sposób nowy rok akademicki w Kolegium toczy się już całkowicie regularnie, a odpowiedzialni przejmują swoje agendy. Księża dotychczas pełniący rozmaite funkcje otrzymali podziękowania od całej wspólnoty.