logotype

Dzień skupienia (ks. A. Nocoń)

Listopadowy dzień skupienia w Papieskim Kolegium Polskim odbył się pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Noconia, pracującego w Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Sakramentów. Podczas Eucharystii, która rozpoczynała dzień skupienia, w swojej homilii ks. Prałat zachęcał kolegiastów, aby we własnym życiu potrafili docenić drugiego człowieka, a także uwrażliwiał na wartość jaką jest wdzięczność. Po uczcie duchowej księża udali się na kolację, by znów zebrać się w kaplicy na konferencji ks. Prałata.

Jako że życie w Kolegium zaczyna dopiero nabierać tempa po wakacyjnej przerwie, kiedy to księża studenci zjechali do Rzymu, ks. Prałat dzielił się własnym doświadczeniem, kiedy był jeszcze studentem, o trudnościach i kłopotach, ale również o piękniej stronie pobytu w Rzymie. W swojej konferencji podkreślał, by dany czas wykorzystać pięknie, nawiązywać przyjaźnie, gdyż potem w życiu jest łatwiej. W sposób szczególny kierował słowa do starszych kolegiastów, którzy wprowadzają ich w atmosferę tego domu, gdyż „jeden zwykły gest wobec drugiego człowieka tego obok mnie, ważniejszy jest niż cała nasza tak zwana miłość do ludzkości”. Dzień skupienia zakończył się tradycyjną adoracją Najświętszego sakramentu.