logotype

Dzień skupienia (ks. W.Turek)

Prowadzącym kolejny dzień skupienia dla naszej wspólnoty był ks. dr hab. Waldemar Turek, kapłan diecezji płockiej, specjalista z zakresu klasycznej literatury chrześcijańskiej, pracownik łacińskiej sekcji watykańskiego Sekretariatu Stanu.

Nasz gość podzielił się swoimi refleksjami po XI Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów (02 – 23. 10. 2006), który był poświęcony roli Eucharystii w życiu Kościoła. Ksiądz Turek był jednym z jego ekspertów, powołanych przez Ojca świętego Benedykta XVI. W wygłoszonej konferencji zreferował nam główne tematy odbytego Synodu. Podkreślał wagę duchowości eucharystycznej, która ma obejmować całe życie. Jej niezastąpionymi elementami w życiu kapłana mają być: codzienne sprawowanie mszy świętej, częsta adoracja eucharystyczna oraz swoistego rodzaju „pedagogia nawrócenia”, zmierzająca do praktyki częstszej spowiedzi. Prelegent zwrócił także uwagę na promowanie aktywnego uczestnictwa wiernych w liturgii i przeciwdziałanie nadużyciom w jej sprawowaniu. Zwieńczeniem dnia skupienia była Adoracja Najświętszego Sakramentu.