logotype

Doktorat ks. Piotra Bajora

Dn. 24 stycznia Kolegium świętowało pierwszy tegoroczny doktorat - ks. Piotr Bajor ukoronował z najwyższą oceną swoje pięcioletnie studia na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Pracę doktorską pod kierunkiem ks. prof. Janusza Królikowskiego napisał na temat "La processione dello Spirito Santo. La dottrina di Gregorio Palamas in relazione a quella di Agostino e Tommaso d'Aquino" (Pochodzenie Ducha Świętego. Nauka Grzegorza Palamasa w porównaniu z doktryną Augustyna i Tomasza z Akwinu). Na publicznej obronie doktorskiej oprócz profesorów byli obecni także rodzina i przyjaciele ks. Piotra oraz księża z Kolegium. Na uroczystej kolacji w kolegiackim refektarzu uczciliśmy Księdza laureata w obecności Jego znamienitych Gości, wśród których oprócz przyjaciół z Polski i z Italii znaleźli się także Rektor Pontificia Università di Santa Croce Mons. Mariano Fazio, korelator prof. Giulio Maspero z PUSC, a także pani Ambasador Hanna Suchocka, list gratulacyjny wystosował zaś sam Kardynał Dziwisz.