logotype

Doktorat ks. Jacka Kacprzaka

Dn. 3 maja ks. Jacek Kacprzak (arch. łódzka) uwieńczył swoje studia z teologii moralnej obroną doktoratu na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza (Angelicum) w Rzymie. Na publicznej obronie, w obecności swoich Rodziców, przyjaciół przybyłych z Polski i z Italii oraz kolegów z naszego domu, ks. Jacek prezentował swoją tezę doktorską zatytułowaną "Il ruolo della Scrittura nella morale fondamentale secondo i teologi italiani dopo il Concilio Vaticano II" (Rola Pisma Świętego w teologii moralnej fundamentalnej według teologów włoskich po Soborze Watykańskim II ). Ks. doktorant przygotowywał swoją pracę pod kierunkiem prof. Francesco Compagnoniego OP.

Następnie odbyła się w Kolegium uroczystość powitania nowego Doktora i okolicznościowa kolacja, którą społeczność kolegiacka uczciła to piękne wydarzenie, gratulując powszechnie lubianemu ks. Jackowi laurów akademickich. Wśród gości oprócz moderatora pracy i Rodziców ks. Jacka obecni byli m.in. ks. Konrad Krajewski (arch. łódzka, ceremoniarz papieski, długoletni przyjaciel Laureata), a także ks. Krzysztof Nykiel (arch. łódzka, Kongregacja Doktryny Wiary) oraz Gigliola de Filippo (zasłużona włoska przyjaciółka wielu pokoleń kolegiastów).

Mieszkańcy naszego domu wyrazili sympatię i radość z kilkuletniej obecności ks. Jacka w kolegium, życząc Mu dalszych sukcesów.