logotype

Dzień skupienia (o. Z. Kijas OFMConv)

Majowy dzień skupienia w Papieskim Kolegium Polskim poprowadził o. Zdzisław Kijas OFMConv., aktualnie rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Seraphicum w Rzymie. Tematem dnia skupienia było kapłaństwo i eucharystia. Homilia mszalna i rozważania wieczorne, poprzedzające adorację Najświętszego Sakramentu, dotyczyły takich zagadnień, jak perspektywa paschalna obu sakramentów, treści listu papieskiego Mane nobiscum Domine, rozumienie Kościoła jako komunii.