logotype

Dzień skupienia

Kolejny dzień skupienia poprowadził ks. Grzegorz Ryngwelski z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, obecnie, proboszcz parafii polskiej w Rzymie.

W adwentowym czasie oczekiwania, zachęcał nas, abyśmy na nowo odnaleźli swoje miejsce przy Panu Jezusie i przy drugim człowieku.

Ksiądz, aby w pełni realizował swoje powołanie, powinien bardzo dobrze znać problemy codzienności. Z drugiej strony, sam nie może popełnić błędu zbytniego zatroskania o nią, gdyż kwestią najważniejszą jest wpatrywanie się w niebo. Być zatroskanym o nadprzyrodzoność, bardzo mocno żyjąc w realnym świecie.

Słowa ks. Grzegorza były obficie okraszone przykładami z Jego duszpasterskiej pracy. Trudne i niejednokrotnie smutne w bardzo czytelny sposób, zobrazowały nam błędne podejście do realnego świata i życia duchwego.

Ks. Grzegorzowi, jeszcze raz, dziękujemy za podjęty trud, życząc radości płynącej z duszpasterskiej posługi.