logotype

Dzień skupienia

Styczniowy dzień skupienia poprowadził Ojciec Andrzej Wodka ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (CSsR). "Powierzać się Słowu" - to zdanie, które wielokrotnie pojawiało się w czasie naszych zamyśleń. Słowo, które stanowi o naszej kapłańskiej tożsamości musi obejmować władzę w naszym życiu. Prowadzi to nieuchronnie do momentu kiedy my sami stajemy się darem. Najpierw dla Kościoła. Nie ceniąc swojego życia, każdy z nas ma stawać się darem dla Kościoła. duchowym przewodnikiem w tej drodze powinien być św. Paweł. Nie miał on żadnego innego zatroskania - tylko Kościól. Dla niego cierpiał prześladowania, udręki i niedole. Idąc tą drogą, zmkierzając ku mecie możemy stać się współuczestnikami cierpień samego Chrystusa. Ta zadziwiająca "wspólnota krzyża" czy też "komunia krzyża" prowadzi nas do momentu, kiedy nasze cierpienie będzie "rodziło" Kościół. Nasza śmierć będzie życiem Kościoła