logotype

Doktorat ks. Macieja Miętka

Kiedy kończył się kolejny rok akademicki 2008/2009 nasze Kolegium przeżywało radość z otrzymania tytułu doktora teologii przez naszego współbrata ks. Macieja Miętka. Wielu z nas udało się przedpołudniową porą 19 czerwca na Pontificia Università della Santa Croce, by uczestniczyć w tym doniosłym wydarzeniu. Ale zanim ks. Maciej otrzymał tytuł naukowy zaprezentował w pięknej Auli Senato Accademico tytuł oraz obszerne i jak się okazało wyśmienite opracowanie pracy: La fondazione della morale secondo V.S. Solov’ëv e N.O. Losskij (Podstawa moralności według W.S. Sołowiowa i M.O. Losskiego). Promotorem doktoratu był znany nam wieloletni wykładowca Santa Croce ks. prof. Janusz Królikowski. Po wystąpieniu ks. Doktoranta głos zabrali kolejno ks. Promotor, przewodniczący komisji ks. Martin Schlag oraz recenzent ks. Pablo Requena, profesorowie uczelni. Po interesującej dyskusji, odpowiedzi na zadane pytania związane z myślą dwóch wybitnych filozofów i teologów rosyjskich z przełomu XIX I XX wieku, nadszedł moment ogłoszenia naszego Współbrata doktorem teologii. Zaproszeni Goście oraz Wspólnota Kolegium z Księdzem Rektorem na czele, po długich owacjach gratulowała Księdzu Maciejowi wspaniałego wyniku Jego studiów w Rzymie, życząc jednocześnie dalszych sukcesów naukowych.

Przedłużeniem radości z intelektualnych osiągnięć ks. dr Macieja był uroczysty obiad w Kolegium. Wśród pełnych radości i życzliwości przemówień Ks. Rektora, Ks. Prałata Lucjana Szcześniaka proboszcza rodzinnej parafii Ks. Macieja w Legionowie, oraz Ks. dr Piotra Bajora nie zabrakło życzeń przyjaciół i kolegów, którzy towarzyszyli nowemu Doktorowi przez kolejne lata studiów. Dziękując Ks. dr Maciejowi za jego radość, życzliwość i za wszelki wkład w ubogacenie wspólnoty kolegiackiej swoją osobą, życzymy Mu wielu łask na drodze, którą Bóg dla Niego przygotował!