logotype

Nowi kolegiaści

W nowym roku akademickim grono kolegiastów zwiększyło się o siedmiu księży, którzy zostali skierowani do Rzymu na studia specjalistyczne.

1. Ks. Bartczak Janusz, Diecezja Włocławska, Liturgia - Pontificio Ateneo Sant'Anselmo.

2. Ks. Frąckowiak Jan, Archidiecezja Poznańska, Teologia dogmatyczna - Pontificia Università Gregoriana.

3. Ks. Kowalski Mirosław, Diecezja Kielecka, Liturgia - Pontificio Ateneo Sant'Anselmo.

4. Ks. Sosnowski Jacek, Diecezja Pelplińska, Prawo kanoniczne - Pontificia Università Lateranense.

5. Ks. Szeląg Piotr, Archidiecezja Gdańska, Prawo kanoniczne - Pontificia Università Gregoriana.

6. Ks. Wiliński Jacek, Archidiecezja Warszawska, Prawo - kanoniczne, Pontificia Università Gregoriana.

7. Ks. Zieliński Zbigniew, Archidiecezja Katowicka, Studium Roty Rzymskiej.

Nowym kolegiastom życzymy owocnej pracy i Bożego błogosławieństwa!