logotype

Doktorat ks. Adama Tondery

Pierwszym wydarzeniem dla kolegiackiej wspólnoty w nowym roku akademickim 2010/11 była obrona doktoratu ks. Adama Tondery, która odbyła się we czwartek 14 października w auli Instytutu Patrystycznego Augustinianum.

 Rozprawa będąca zwieńczeniem jego specjalistycznych studiów z zakresu patrologii została zatytułowana: "L’immagine letteraria del santo pagano nella figura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte cristiana" (Literacki obraz pogańskiego świętego na przykładzie Apoloniusza z Tiany i jego ocena ze strony chrześcijańskiej), zaś promotorem pracy był prof. Salvatore Lilla.

 Po dokonanej prezentacji pracy, doktorant udzielił odpowiedzi na pytania członków Komisji, a także wysłuchał opinii, jaką wygłosił zasiadający w audytorium Ks. Marek Starowieyski - ceniony znawca patrologii, a także nauk filozoficznych i teologicznych, mieszkający w Kolegium w okresie prowadzenia wykładów we wspomnianym Instytucie Patrystycznym. Następnie wszyscy usłyszeliśmy słowa ogłaszające Ks. Adama doktorem teologii i nauk patrystycznych. Należy także podkreślić, że zaprezentowana praca uzyskała maksymalną ocenę - summa cum laude.

 Gratulacje oraz wspólna radość, wyrażone tuż po zakończonej obronie, znalazły swoją kontynuację w refektarzu Kolegium podczas uroczystej kolacji, w której, obok rodziny Ks. Adama, uczestniczyli jego włoscy przyjaciele i księża pochodzący z diecezji katowickiej, do której należy nowy doktor.

 Wszyscy gratulujemy Ks. Adamowi uzyskanego tytułu, dziękując równocześnie za czas spędzony wspólnie w Kolegium, a także serdecznie życzymy Bożego błogosławieństwa w realizacji nowych obowiązków w służbie Bogu i Kościołowi.