logotype

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. prof. dr. hab. Marka Starowieyskiego

Październikowe dni bieżącego roku akademickiego mijają pod znakiem doniosłych uroczystości. Dzisiaj całe kolegium świętowało 50-rocznicę święceń kapłańskim zacnego gościa naszego domu - ks. prof. dr. hab. Marka Starowieyskiego - autora wielu dzieł z zakresu antyku chrześcijańskiego i patrologii.

Pochodzi z rodziny ziemiańskiej, jego rodzice mieszkali w Bratkówce, posiadali też majątek Ustrobna. Na początku II wojny światowej jego ojciec z racji pochodzenia został skazany przez władze radzieckie na śmierć. Najprawdopodobniej został rozstrzelany, nie jest jednak znane miejsce jego śmierci. Ks. Starowieyski wojnę przeżył wraz z matką w Kieleckiem, w majątku swego wuja pod Włoszczową. W obawie przed represjami ze strony komunistów jeszcze przed ich nadejściem przygotowano go do pierwszej komunii świętej, do której przystąpił 28 września 1944.

Niedługo później jego wuj został aresztowany przez UB i wywieziony za wspomaganie AK w czasie wojny, podobny los spotkał jego dziadka. Dwór zrabowano, spalono bibliotekę zawierającą cenne pozycje, tylko nieliczne książki udało się ocalić. Rodzina żyła w ciężkich warunkach w innym, zrujnowanym dworku, matka musiała podjąć się pracy fizycznej. Po jakimś czasie przeniosła się z rodziną do Szczekocin, gdzie została nauczycielką angielskiego. Z racji złego stanu zdrowia wywołanego przez ciężkie warunki Starowieyski leczył się w Porąbce, Zakopanem, znalazł się w domu dziecka w Krzeszowicach, aby wreszcie podjąć naukę w Sosnowcu, w liceum im. Staszica. Maturę zdał w 1954, następnie studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Po pierwszym roku studiów złożył legitymację ZMP, wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego (1955).

Święcenia kapłańskie otrzymał 26 czerwca 1960 (było to możliwe dzięki dyspensie papieskiej na wiek) z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach pracował w parafii w Józefowie k. Otwocka. 

Tak wspaniały jubileusz, tak wspaniałego człowieka, księdza i wybitnego profesora był okazją do tego, aby podzielić się z młodymi kapłanami swoimi impresjami dotyczącymi kapłańskiego życia i powołania. Z całego bogactwa kapłańskiej posługi Jubilat podkreślał przede wszystkim wartość sprawowanych sakramentów - zwłaszcza Eucharystii. To obiektywne, czyste dobro, które za pośrednictwem kapłańskich dłoni staje się udziałem całego Kościoła. Mówiąc o znaczeniu sakramentu pokuty ks. prof. Starowieyski podkreślał - prócz znaczenia czysto duchowego - również wartość społeczną, jednanie ludzi z ludźmi i samymi sobą.

Cytując św. Augustyna - "Karmię was czym sam żyję" - wskazał, że kapłaństwo nie może być wykonywaną li tylko funkcją, ale stylem życia. Wtedy i tylko wtedy kapłan będzie świadkiem, kiedy jego życie wewnętrzne zakorzenione będzie w doświadczeniu spotkania z Chrystusem - Najwyższym Kapłanem, stąd nieustanny imperatyw wzywający do pracy nad swoją wiarą.

Być księdzem, to również zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności za dar, który się otrzymuje. Za sprawą święceń kapłańskie słowo i kapłańskie życie, nierozerwalnie związane są z życiem Słowa wcielonego.

Jako wybitny polski uczony, Ks. prof. Starowieyski mówił o wymiarze duszpasterskim pracy naukowej. To właśnie poszukiwanie i stawianie pytań leży u fundamentów szeroko pojętej kultury chrześcijańskiej i jako takie stanowi zaczyn jakiejkolwiek pracy duszpasterskiej.

Dziękując za wszystkie wypowiedziane słowa, dziękując za dar życia i powołania kapłańskiego, życzymy Jubilatowi kolejnych pięknych i owocnych lat posługi kapłańskiej.

Ważniejsze pozycje książkowe:

Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. J. M. Szymusiak SJ, M. Starowieyski (oprac. ). Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1971.

Reguła św. Augustyna, przeł. ks. Marek Starowieyski, [w:] dzieło zbiorowe, Starożytne reguły zakonne, Warszawa 1980 ATK PSP 26, s. 73-102.

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Opracowanie i wybór ks. M. Starowieyski.

Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986 Pisma

Starochrześcijańskich Pisarzy 33, zeszyt 1 s. 292, zeszyt 2 s. 278.

Mariologia Orygenesa w: Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, tłum. i opr. S. Kalinkowski, Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1986, s. 5-29,

Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 36.

Sobory Kościoła niepodzielonego. T. 1 - Dzieje. Tarnów: Biblos, 1994. ISBN 83-85380-20-5.

Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, oprac. ks. Marek Starowieyski, Kraków 1998 Wydawnictwo "M".

Apokryfy Nowego Testamentu, Marek Starowieyski (redakcja), Kraków 2007.

Odpoczynek ze św. Pawłem, Kraków 2008.

Adwent. Rozważania, Kraków 2009.

Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, Marek Starowieyski (wybór i opracowanie), Kraków 2010

Tradycje Biblijne, abp Gianfranco Ravasi (wstęp), Kraków 2010.

Męczennicy oprac., wstęp i wybór tekstów Ewa Wipszycka i ks. Marek Starowieyski [w:] "Ojcowie Żywi" tom IX, wyd. Znak 1991