logotype

Święto patronalne Kolegium i imieniny ks. Rektora

Pokorny w mądrości, którą posiadał. Otwarty na bliźnich, w których szukał oblicza Chrystusa. Zafascynowany modlitwą, która przybliżała go do Boga. Świadomy tego, że miłość związana jest z ofiarowaniem siebie.

Człowiek. Chrześcijanin. Kapłan. Profesor. Święty Jan Kanty. Nie bez przyczyny jest również patronem naszego Kolegium.

To właśnie 25 października obchodziliśmy uroczystość odpustową ku jego czci. Poza naszą wspólnotą, zgromadziła ona wielu gości, między innymi ks. abp. Szczepana Wesołego, ks. abp. Edwarda Nowaka, Panią Hannę Suchocka - Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej przy Państwie Watykańskim oraz księży pracujących w dykasteriach i urzędach watykańskich. Mszy Świętej przewodniczył dziekan Trybunału Roty Rzymskiej abp Antoni Stankiewicz, który w homilii, przypominając historię życia i powołania św. Jana, zwrócił uwagę na to, że charyzmat naszego Patrona jest wciąż żywy, a dla nas samych powinien stać się wezwaniem do umiejętnego łączenia wiary, rozumu i czynów miłości.

Przeżywana tego dnia uroczystość miała również swoją drugą odsłonę – imieniny ks. Tadeusza Karkosza, rektora kolegium, w intencji którego modliliśmy się podczas Mszy Świętej.