logotype

Jubileuszu 50-lecia ślubów zakonnych Matki Generalnej M. Oktawiany Olejnik

W sobotę, 22 stycznia w kaplicy kolegiackiej odprawiona została Msza św. z okazji Jubileuszu 50-lecia ślubów zakonnych Matki Generalnej M. Oktawiany Olejnik ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP.

Matka Generalna, prawie trzydzieści lat pełniła posługę w Papieskim Kolegium Polskim, zajmując się jednocześnie procesem beatyfikacyjnym bł. Edmunda Bojanowskiego - założyciela naszego zgromadzenia.

W czasie uroczystej Mszy modliliśmy się również w intencji Siostry Przełożonej M. Bonifili Nawrockiej z racji jej Imienin. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. rektor Tadeusz Karkosz, homilię wygłosił ks. dr Ireneusz Wojciech Korzeniowski. We Mszy św. oprócz braci ze Zgromadzenia Serca Jezusowego i sióstr posługujących w kolegium uczestniczyły także dwie siostry towarzyszące Matce Generalnej: M. Ewa Kruszka - Przełożona Prowincjalna prowincji pleszewskiej i M. Julita Hoffmann - Mistrzyni Nowicjatu. Obecne były również Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Śląskich z Awentynu.

Na zakończenie Mszy św. ksiądz rektor złożył siostrom serdeczne życzenia oraz wyraził ogromną wdzięczność za ich posługę w kolegium.