logotype

Święty Kolegiasta - ks. arcybiskup Józef Bilczewski

Zapraszamy do lektury artykułu, który przybliża postać świętego kolegiasty - ks. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, pasterza Kościoła Lwowskiego, który żył na przełomie XIX i XX wieku.

Jego treść jest przede wszystkim okazją do przyjrzenia się, jak wielki wpływ na życie Świętego Arcybiskupa miało doświadczenie pobytu w Rzymie, jak wiele z niego czerpał dla własnego rozwoju duchowego i w jaki sposób dzielił się z innymi świadectwem swojej wiary.

Autor artykułu, ks. Mariusz Majewski, w latach 2001-2005 był mieszkańcem Papieskiego Kolegium Polskiego i studentem Liturgii w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Biskupa Diecezji Legnickiej Stefana Cichego.

Kliknij na ikonę, aby przejść do artykułu.

Kliknij