logotype

Doktorat ks. Marcina Kowalskiego

18 lutego 2011 r. w Aula Paulina Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Marcina Kowalskiego z Diecezji Kieleckiej. Moderatorem dysertacji, zatytułowanej «Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord. The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10 – 13 in Light of the Programmatic Introduction of 2 Cor 10», był prof. Jean-Noël Aletti S.J.

Obrona rozpoczęło się od prezentacji tematu. Doktorant na bazie fragmentu z IV Księgi «Iliady» Homera, w którym bogini Atena przekonuje łucznika trojańskiego Pandara, aby ugodził swą strzałą Menelausa, wprowadził wszystkich obecnych w arkana ars retorica. Choć retoryka jest stosowana powszechnie, to jednak tylko nieliczni potrafią stworzyć z rozlicznych figur misterny wywód, w obliczu którego milkną przeciwnicy. Z pewnością, jak przekonywał ks. Marcin, św. Paweł potrafił bardzo dobrze operować sztuką perswazji:

«Może Paweł nie dorównuje talentem Homerowi, ale konstruuje swoje argumenty w 2 Kor 10 – 13 w podobny sposób. Powtórzenia i nagromadzenie synonimów mają zwrócić uwagę na trudy i przeciwności znoszone dla Ewangelii.

Słuchacze są bombardowani rytmicznymi formułami, dają się porwać historii Pawła, współczują mu, podziwiają go i dochodzą do najważniejszej konkluzji – jest on sługą Chrystusa bardziej niż jego przeciwnicy».

Słuchając doktoranta łatwo można było zauważyć, że kontakt z wielkimi mówcami starożytności, w tym ze św. Pawłem, pozostawił trwały ślad w jego sposobie argumentacji. Widać było, jak swoją żywą i niezmiernie czytelną konstrukcją wypowiedzi, natychmiast zjednał umysły nie tylko licznie obecnych gości, ale przede wszystkim profesorów, spośród których należy wymienić: rektora PIB J.-M. Abrego de Lacy S.J., A. Gieniusza C.R., P. Bastę, J.-M. Granadosa S.J. oraz dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych KUL – ks. prof. dr hab. H. Witczyka.

Po zaprezentowaniu przez ks. Marcina tematyki przygotowanej dysertacji rozpoczęła się dyskusja zainicjowana przez profesorów Instytutu. Po kilku chwilach wszyscy obecni mogli się przekonać, że doktorant jest doskonałym znawcą Pisma świętego, współczesnych metod i kierunków badawczych, literatury przedmiotu, zagadnień z zakresu pism i kultury starożytnej, a nade wszystko wybitnym specjalistą w zakresie pism św. Pawła Apostoła. To wszystko zaowocowało najwyższą oceną pracy Summa cum laude.

Zwyczajem wspólnoty kolegiackiej, przedłużeniem świętowania obrony doktorskiej była uroczysta kolacja w Kolegium Polskim, w której uczestniczyła rodzina i bliscy Księdza Doktora, profesorowie, przyjaciele i zaproszeni goście.

Ks. Marcinowi gratulujemy pięknego zwieńczenia kilkuletniej wytężonej pracy, uzyskanego tytułu Doktora Nauk Biblijnych i życzymy dalszego niestrudzonego zgłębiania tajemnic Słowa Bożego ad maiorem Dei gloriam et salutem animarum.