logotype

Wybory seniora i wieczór seniorski

Wieczorem, 7 listopada odbył się tzw. wieczór seniorski, w czasie którego w sposób uroczysty rozpoczęli swoją służbę na rzecz kolegiackiej wspólnoty nasi przedstawiciele. W miejsce ustępujących, po rocznej kadencji: seniorowi - ks. Rafałowi Skitkowi, archidiecezja katowicka i v-ce seniorowi - ks. Tomaszowi Ślesikowi, archidiecezja poznańska wybrano ich następców: seniora - ks. Łukasza Jastrzębskiego, archidiecezja przemyska i v-ce seniora - ks. Grzegorza Zielińskiego, diecezja radomska.

Nowym przedstawicielom gratulujemy zaufania, którym zostali obdarzeni, życząc im Bożego błogosławieństwa.

Szczęść Boże!