logotype

Wieczór seniorski 2012

Jak co roku nadchodzi czas zmian w kolegium. Przez ostatni rok naszym seniorem był ks. Łukasz Jastrzębski. W dziele służby na rzecz kolegium i braci kapłanów wspomagał go ks. Grzegorz Zieliński. W poniedziałkowy wieczór 29 października w niezapomnianych i ciekawych okolicznościach podziękowaliśmy im za roczny trud posługi. Jednocześnie dawnym zwyczajem w posługę seniora został wprowadzony ks. Jan Frąckowiak. Przez rok ks. Jan będzie pełnił tę odpowiedzialną funkcję, a wspomagać go będzie wicesenior ks. Janusz Bartczak.

Jednocześnie podczas tego wieczoru, utrzymanego w niezwykle radosnej atmosferze, do kolegium zostali oficjalnie włączeni księża studenci przybyli do Wiecznego Miasta w 2012 roku. Są to: ks. Maciej Bogucki, ks. Tomasz Drożyński, ks. Waldemar Graczyk, ks. Adam Jaszcz, ks. Artur Karbowiak, ks. Wiesław Ołowski, ks. Grzegorz Pędzich, ks. Daniel Prokop, ks. Wojciech Wasiak, ks. Jan Wojciechowski, ks. Tomasz Zięba.

Nowy senior zaprezentował również program swojej posługi oraz przedstawił kapłanów, którzy będą pełnić różne posługi niezbędne do należytego funkcjonowania naszego kolegium. Uroczystość zgromadziła wszystkich członków kolegiackiej wspólnoty. W duchu chrześcijańskim radowaliśmy się z faktu, że możemy kolejny rok studiować i pracować dla większej chwały Bożej.