logotype

Nowi kolegiaści

Z nowym rokiem akademickim swoje studia w Rzymie rozpoczynają bądź kontynuują nowi kolegiaści. Grono księży mieszkających w naszym domu zwiększyła się o dziewięciu studentów:

1. Ks. Paweł Baran, Archidiecezja Krakowska, Teologia liturgii – Pontificia Università della Santa Croce,

2. Ks. Stefan Bernat, Archidiecezja Warszawska, Patrologia – Istituto Patristico Augustinianum,

3. Ks. Łukasz Czaniecki, Diecezja Świdnicka, Nauki biblijne – Pontificio Istituto Biblico,

4. Ks. Sebastian Kondzior, Archidiecezja Białostocka, Teologia moralna – Accademia Alfonsiana,

5. Ks. Wojciech Mikulski, Archidiecezja Łódzka, Teologia dogmatyczna – Pontificia Università Gregoriana,

6. Ks. Artur Pęksa, Diecezja Sosnowiecka, Teologia małżeństwa i rodziny – Istituto di Giovanni Paolo II,

7. Ks. Damian Szewczyk, Archidiecezja Lubelska, Teologia pastoralna młodzieży - Università Pontificia Salesiana,

8. Ks. Piotr Warsiński, Diecezja Pelplińska, Teologia duchowości - Pontificia Università Gregoriana,

9. Ks. Bartosz Wąsat, Diecezja Kielecka, Komunikacja społeczna - Pontificia Università della Santa Croce.

Nowym kolegiastom życzymy owocnej pracy i Bożego błogosławieństwa!