logotype

Patron na drodze do mądrości i świętości

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Kantego, patrona Papieskiego Kolegium Polskiego, 20 października, porannej Mszy św. przewodniczył ks. biskup Piotr Libera, Ordynariusz diecezji płockiej. Po zakończonej Eucharystii wspólnota Kolegium oddała cześć relikwiom Patrona studentów.

 Warto przy tej okazji wspomnieć słowa Ojca Świętego, Klemensa XIII, z bulli kanonizacyjnej Jana Kantego, Profesora pełnego miłosierdzia i dobroci, jak o nim mawiali mu współcześni: „Nikt nie zaprzeczy, że Jan Kanty, który w Akademii Krokowskiej przekazywał wiedzę zaczerpniętą z najczystszego źródła, jest godny zaliczenia do wybranego grona znamienitych mężów, wyróżniających się wiedzą i świętością. Postępowali oni tak, jak nauczali, i stawali w obronie prawdziwej wiary przeciwko tym, którzy ją zwalczali.  (…) W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu i obłudy: Co myślał, to i mówił. A gdy spostrzegł, że jego słowa, choć słuszne, wzbudzały niekiedy niezadowolenie, wtedy przed przystąpieniem do ołtarza usilnie prosił o wybaczenie, choć winy nie było po jego stronie… To co głosił z ambony i wyjaśniał wiernym, potwierdzał swoją pokorą, czystym życiem, miłosierdziem, umartwieniem i wielu innymi cnotami, cechującymi prawdziwego kapłana i niestrudzonego pracownika”.

 Święty Mistrz z Kęt, także i dla nas, jest niedościgłym wzorem znakomitego teologa i człowieka wielkiego serca, który potrafił połączyć w swoim życiu poszukiwanie wiedzy i mądrości z miłosierdziem i świętością.