logotype

Pogrzeb śp. ks. rektora Tadeusza Karkosza

W czwartek 10 grudnia br. delegacja Papieskiego Kolegium Polskiego uczestniczyła w pogrzebie naszego Rektora śp. ks. prał. Tadeusza Karkosza. Uroczystości miały miejsce w Rawiczu, rodzinnym mieście ks. Rektora, w parafii p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP.

O godz. 10 nastąpiło wprowadzenie trumny z ciałem Księdza Rektora, po czym odmówiliśmy różaniec w intencji zmarłego. O godz. 11 rozpoczęła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i przyjaciela naszego domu. Mszę świętą koncelebrowali: ks. bp Artur Miziński (sekretarz generalny KEP), ks. bp Diaman Bryll (biskup pomocniczy poznański), ks. infułat Tadeusz Szmyt (delegat biskupa kaliskiego) oraz ponad 200 kapłanów z wielu polskich diecezji. Cieszył fakt, że na pogrzeb przybyli licznie byli mieszkańcy naszego Kolegium, także były rektor naszego domu ks. prał. Marian Rola. Ponadto w pogrzebie uczestniczyła wspólnota Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu wraz z rektorem ks. Pawłem Wygralakiem. Mszę świętą uświetniła orkiestra rawicka oraz chór parafialny.  

Jak wskazał w homilii ks. kan. Sławomir Majchrzak, przyjaciel zmarłego z rocznika święceń, przybyliśmy do Rawicza nie tylko, aby modlić się o wieczną szczęśliwość dla ks. Tadeusza, ale również po to, by dziękować za dar jego życia i kapłańskiej posługi. Ks. Sławomir bardzo osobiście wspominał swojego przyjaciela i wskazywał, że ks. Tadeusz pozostał wiernym synem Kościoła również w godzinie ciężkiej próby. Wspominał go jako światłego i wrażliwego kapłana, który swoim życiem i słowem głosił Ewangelię. Jednocześnie ks. Sławomir wlewał w nasze serca nadzieję i otuchę, przypominając, że śmierć jest dopiero początkiem prawdziwego życia w Jezusie Chrystusie. Przed obrzędami ostatniego pożegnania, zostały odczytane listy kondolencyjne: od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy, od prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa ks. kard. Beniamino Stella, od ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego i przewodniczącego KEP, od ks. apba Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego i Prymasa Polski, od ks. bpa Wiesława Meringa, biskupa włocławskiego oraz telegram od ks. bpa Stanisława Napierały, biskupa kaliskiego seniora. Senior naszego Kolegium, ks. Damian Szewczyk, w odczytanym liście podziękował za życie i posługę Księdza Rektora dla naszej kolegiackiej wspólnoty.

Po obrzędach ostatniego pożegnania kondukt ruszył w kierunku cmentarza parafialnego. Podczas marszu wielu mieszkańców Rawicza wyszło na ulice, by pożegnać zmarłego ks. Tadeusza, powszechnie znanego społeczności tego miasta kapłana. Na cmentarzu proboszcz rawickiej parafii ks. kan. Wojciech Prostak podziękował wszystkim przybyłym na uroczystości pogrzebowe. Ks. Proboszcz wspominał spotkania z ks. Tadeuszem w Rawiczu i zaznaczył, że miasto było dumne ze swojego wychowanka, który jako pierwszy rawiczanin studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Ciało Księdza Rektora spoczęło w centralnym miejscu cmentarza, pośród zmarłych kapłanów rawickich, przy Krzyżu. Wszyscy kapłani oraz alumni seminarium poznańskiego zostali zaproszeni na okolicznościowy poczęstunek.