logotype

Obrona doktorska ks. Jana Frąckowiaka

W środę, 20 kwietnia, na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim odbyła się obrona pracy doktorskiej ks. Jana Frąckowiaka (diecezja poznańska), zatytułowanej L’ira di Dio secondo san Tommaso D’Aquino e Hans Urs von Balthasar e nell’esperienza mistica di santa Faustina Kowalska („Gniew Boży według św. Tomasza z Akwinu i Hansa Ursa von Balthasara oraz w doświadczeniu mistycznym św. Faustyny Kowalskiej”).

W swojej pracy ks. Jan ukazał zagadnienie gniewu Bożego, tak powszechne na kartach Starego Testamentu w kontekście Bożego miłosierdzia. Co ciekawe, odwołując się do objawień polskiej mistyczki, oraz do rozważań dwóch wielkich teologów – średniowiecznego i współczesnego, wykazał, iż Boży gniew nie tylko nie neguje miłosierdzia, ale wręcz je podkreśla i mu towarzyszy. Autor, nawiązując do myśli Akwinaty i Balthasara, powiązał gniew z miłością, jako przejawem troski i niepokoju o osobę kochaną – gniew, gdy ktoś nam bliski krzywdzi samego siebie. Temat może wydawać się szczególnie ciekawy w trakcie trwającego obecnie Roku Miłosierdzia.

Moderatorem pracy był dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Gregoriańskiego ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, a recenzentem ks. prof. Etienne Vetö.

Po obronie odbyła się uroczysta kolacja w naszym kolegium, w której wzięła udział najbliższa rodzina księdza Jana, przyjaciele, a także ordynariusz poznański, ks. abp Stanisław Gądecki, który dodatkowo podkreślił doniosłość spotkania, ogłaszając ks. Jana swoim osobistym sekretarzem.

Księdzu doktorowi gratulujemy i życzymy wielu łask Bożych, tak potrzebnych w nowej i wymagającej posłudze!