logotype

Dobre słowo - błogosławieństwo kolędowe

Nowy Rok, oprócz niewiadomej, jaką z sobą niesie, jest również życzeniem szczęścia i pomyślności, to otwarcie się na Boże błogosławieństwo czyli na dobre słowo, jakie Bóg kieruje do każdego z nas i które przychodzi do nas także przez osobę kapłana. 

W środę, 11 stycznia, w naszej wspólnocie kolegiackiej miały miejsce odwiedziny kolędowe. Rozpoczęliśmy je od wspólnych Nieszporów, którym przewodniczył ks. Dariusz Drążek, rektor naszego Kolegium. W krótkiej homilii zwrócił naszą uwagę na istotę Bożego błogosławieństwa, przez które Bóg pragnie udzielić nam swojej łaski, rozpromienić nad nami swoje oblicze i obdarzyć nas swoim pokojem (por. Lb 6, 25-26). Następnie, po zakończonej modlitwie, przy śpiewie kolęd, ks. Rektor pobłogosławił nasze mieszkania. 

Niech to Boże pragnienie szczęścia, Jego dobre słowo, towarzyszy nam w każdym dniu 2017 roku, byśmy sami byli dobrym słowem dla innych i o innych i tak wnosili w życie drugiego człowieka szczęście i radość – Bożą obecność.