logotype

Mistyka spotkania - rekolekcje wielkopostne

W dniach 1-3 marca br. we wspólnocie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je dla nas o. prof. Andrzej Wodka, prezes Wyższego Instytutu Teologii Moralnej w Rzymie (Akademia Alfonsjańska), redemptorysta, pochodzący z diecezji tarnowskiej. 

Rekolekcyjne ćwiczenia poświęcone były mistyce spotkania, jakie dokonuje się między nami a Bogiem oraz między nami nawzajem. Owa tajemnica spotkania kryje się w dynamice miłości naszych serc. Miłości, która swoje źródło ma w Bogu. 

Ojciec rekolekcjonista podkreślał z mocą oczywistą prawdę, o której często wszyscy zapominamy, prawdę o wyjątkowości każdego człowieka. Każdy jest jedyny w oczach Bożych, ukochany przez Boga, bo przecież stworzony z prochu raju, z polvere innamorata – z prochu zakochanego w Bogu. Że Pan jest blisko każdego z nas. Że miejscem, gdzie możemy Go spotkać, niejako dotknąć, są Jego Rany – ten inny, ten drugi, którego spotykamy każdego dnia, ale także nasze bóle – w których Boga możemy rozpoznać. Ważne jest, aby żyć tą prawdą na co dzień i mieć oczy szeroko otwarte.

Życie w logice miłości prowadzi, jak zaznaczył w swoich konferencjach Ojciec Wodka, do budowania wspólnoty z innymi, do patrzenia na innych oczami Pana; do życia w duchu nawrócenia i w duchu collegialità – tego co łączy, co buduje więzi i tworzy relacje, w duchu ciągłego wychodzenia do innych, skracania dystansu.

Rekolekcje, przeżywane u początku Wielkiego Postu, były dla nas czasem modlitwy i łaski, wsłuchiwania się w słowo Pana, umocnienia w wierze i rozpalenia w sobie miłości. Jednym słowem, jak o tym mówił Ojciec, czasem terapeutycznego nawrócenia teologa (by teolog był święty, a święty był teologiem).

Dziękujemy Bogu za ten błogosławiony czas. Dziękujemy również Ojcu Profesorowi, którego nauki, duch modlitwy, Chrystusowego pokoju oraz Bożej radości pozwoliły nam na nowo odkryć piękno Bożej miłości do każdego z nas.