logotype

Być otwartą księgą - majowy dzień skupienia

Majowy dzień skupienia, który miał miejsce 5 maja, poprowadził dla naszej wspólnoty kolegiackiej Jego Ekscelencja Ks. Abp Jorge Calos Patrón Wong, Sekretarz Kongregacji ds. Kleru, na temat "Dar powołania do kapłaństwa" (Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis). 

Ks. Arcybiskup, w czasie wspólnych Nieszporów, w swojej refleksji nad powołaniem kapłańskim, porównał kapłana i jego życie do otwartej księgi, która powinna być zapisana atramentem miłości i oddania. Jej treść – przepojona duchem służby – powinna być jasna i czytelna dla wszystkich, powinna porywać innych do ukochania Pana. Był też czas na zadawanie pytań, na które nasz Gość chętnie odpowiadał. 

W homilii w czasie Mszy św., ks. Arcybiskup mówił o duchu komunii i wspólnoty, który powinien łączyć dwa stoły, przy których się spotykamy – ten eucharystyczny, w kaplicy i ten ludzkich relacji, w refektarzu. Zachęcał nas do życia duchem nawrócenia, który przemienia serce i sprawia, że w naszych oczach inni mogą zobaczyć Chrystusa. 

Bo przecież w kapłaństwie chodzi też o to, by mimo swoich ograniczeń, pozwolić Panu nas przemieniać, by to On w nas mieszkał i nami się posługiwał, by czynił nas pomocnikami Swojej radości…